Comunicaciones a Congresos. 2015

Barana A, Matamoros M, Amorós I, Pérez-Hernández M, Núñez M, Filgueiras-Rama d, Caballero R, López-Sendón JL, Tamargo J, Delpón E
A missense mutation in the transciption factor TBX20 gene causes long QT syndrome
Tipo de participación: Póster (P5945)
Ref.: European Heart Journal 2015;36(Abstract Supplement):1037(P5945)